Løbsinformation

Blue Water Stafetten 5 x 5 km den 3.september 2019 kl. 17.00 ved Gryden i Vognsbølparken

Tidsplan.
Kl. 15.45 – 17.30 Udlevering af startnumre og depeche
Kl. 17.00 starter walking (alle på holdet starter på samme tid)
Kl. 18.00 Løbet startes
Kl. 18.00 – 21.00 Udlevering af madkurve
Kl. 20.45 Faklerne tændes
Kl. 21.15 Fyrværkeri

Et hold består af 5 personer.
Der kan også mikses mellem mænd og kvinder:
Klasse 1: 5 mænd
Klasse 2: 4 mænd og 1 kvinde
Klasse 3: 3 mænd og 2 kvinder
Klasse 4: 2 mænd og 3 kvinder
Klasse 5: 1 mand og 4 kvinder
Klasse 6: 5 kvinder

Madkurv til 5 personer indeholder:
Div. drikkevarer, mad, samt sødt og diverse service.

Pris:
700 kr. pr. hold af 5 personer fra den 18.feb. - 31. marts
750 kr. pr. hold af 5 personer fra den 1.april - 30.juni
800 kr. pr. hold af 5 personer fra den 1.juli - 23. aug. kl. 23.59

Tilmelding kun online til 23. august 2019 kl. 23.59

Tilmelding og betaling:
Følg proceduren, når du tilmelder dig online.

Startnumre:
Afhentes for hele holdet mellem 15.45 - 17.30 i informationen på pladsen.
Eftertilmelding:
Der er ingen tilmelding efter den 23. august 2019 kl. 23.59

Startliste:
Kan ses under startliste. Samt ved informationen på løbsaftenen.

Diplomer:
Kan printes fra hjemmesiden gratis.

Depechen:
Skal medbringes rundt på ruten af alle løbere. Depechen udlevers sammen med startnumre og skal medbringes rundt på ruten af alle løbere.

Parkering:
På parkeringspladsen ved Vognsbølparken, ved Skøjtehallerne, Svømmestadion samt ved Handelsskolen. Ingen parkering på pladsen.

Omklædning, bad og toiletter:
Findes i Blue Water Dokken – indgang fra bagsiden af hallen. Der er yderligere toiletvogne opstillet på pladsen.

Vandrepokal til det firma, gade, skole m.m. som tilmelder flest hold.
Ved lige antal tilmeldte hold trækkes lod.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Holdets første løber, -1, skal være i start/skiftezonen kl. 17.50, depechen skal vises ved indgang til skiftezonen. Depechen er monteret med chip, som måler tiden, når sidste løber passerer målet. Derfor skal depechen afleveres i målområdet.

Start.
Walking starter kl. 17.00, hvor alle 5 på holdet starter på samme tid.
Løbet starter kl. 18.00, hvor alle hold sender den første løber af sted. Startnummeret er forsynet med et -skifte nummer, og der skal løbes i den rigtige rækkefølge 100-1,-2, -3,-4 og 100-5. Holdet har kun 1 løber på ruten af gangen.

Ruten.
Ruten er 5 km og er tydeligt markeret med en kridtstreg, kegler og afspærringsbånd samt vejvisere.

Skiftezonen.
Skilte angiver, hvor skiftet skal foretages. Det er vigtigt, at kun den løber, som skal skifte, befinder sig i skiftezonen.
Skifte foregår således, at 1. løber, løber hen til hegnet og finder løber -2, afleverer depechen, hvorefter løber -2 starter ud på ruten. Tilsvarende ved løber -3,-4 og -5.

Ekstra tur.
Mangler holdet en løber, er der mulighed for, at en løber kan løbe flere ture. I skiftezonen løbes der igennem porten ”EKSTRA TUR – Gennemløb”. Brystnummer skal være synligt.

Mål.
Sidste løber -5 løber ind i målslusen til højre i skiftezonen, hvor depechen afleveres og holdets tid registreres.

Resultatliste.
Holdets tid kan ses på www.bluewaterstafetten.dk/resultatlister
hvor også diplomer kan udskrives.

Affald.
Inden I går hjem, så læg venligst den fyldte affaldssæk i affaldscontainerne og stil selve papkassen med flasker over ved kølecontaineren (madudlevering) så vi kan sortere flasker og pap.

Kiva Grafisk